İnşaat Firmalarında Süreler ve Maliyetler Nasıl Belirlenir

Mimarlık, Mühendisliğin bittiği yerde başlar

İnşaat Firmaları Maliyetlerini  ve Süreleri Nasıl Belirler 

İnşaat maliyetleri, imalat miktarı ile o imalat için belirlenen fiyatın çarpımıyla oluşan kalemlerin toplamıdır. Yapım süresi ne kadar uzun olursa olsun bir inşaatta yapılacak olan imalatların miktarları değişmeyeceğine göre; o imalatların fiyatlarının ileriye dönük olarak hesaplanmasıyla, inşaatın maliyetini ileriye dönük olarak hesaplamak da mümkün olur (Ashworth, 1999). İnşaat sektöründe daha fikir aşamasındayken finansal modelin doğru bir şekilde kurulması, nakit akışından kaynaklanan sorunların giderilmesi kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşınmaktadır.

Türkiye’ de inşaat öncesi evrede maliyet tahmini, toplam bina inşaat alanı ile birim m2 inşaat maliyetinin çarpılmasıyla elde edilmektedir. Bina birim m2 inşaat maliyeti olarak ise T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ na ait yapı yaklaşık birim maliyetleri kullanılmaktadır. Yap-sat işlerinde ise bu maliyete birde arsa payı maliyeti ilave edilmektedir. İnşaata uygulanacak standart dışı uygulamalar fore kazık zemin dolgusu vb. şeyler mütahitlerce fiyatlara ekstra ilave etmektedirler.

İnşaat Firmaları İle Yapılan Bir Anket Çalışması

Uygulama Teklif aşamasında öncelikle değerlendirilen kriterler ve önem dereceleri, proje süresi belirlemede kullanılan tekniklerin hangileri olduğu, maliyet hesabı yapılırken kullanılan yöntemlerin kullanım oranları, maliyet ve süre hesaplamalarında öngörülemeyen dış faktörlerin nasıl değerlendirildiği ve maliyet oluştururken hangi değişkenlerin hangi sıklıklarda kullanıldığının belirlenmesine yönelik sorulara verilen yanıtlar aşağıda değerlendirilmiştir.

Tabloda, projelerde teklif aşamasında öncelikle değerlendirilen kriterler

Maliyet % 62 ile en önemli kalemdir.

Ardından % 23 ile süre ve onun ardından

Kaynak temini %15 ile gelmektedir.

Tabloda görüldüğü üzere benzer işler ve geçmiş verilere bakılarak bir öngörü oluşturulmaktadır.

 

Maliyet hesabı yapılırken kullanılan yöntemler

Maliyet hesabı yapılırken kullanılan yöntemlerin hangi oranda tercih edildiğinin belirlenmesine yönelik soruların yanıtlanması ile elde edilen veriler yukarıda verilmiştir.

Firmalarımızın %77’si, faaliyetlerinde maliyet hesaplamaları yaparken birim fiyata dayalı keşif çıkarma ve benzer işlerle karşılaştırma yöntemlerini kullanmaktadırlar. Bunu %62 ile önceki uygulamalardan elde edilen verilerin kullanımı, %54 ile dövize endeksli maliyet hesapları izlemektedir. En az kullanılan yöntem %23 ile bilgisayar yazılımlarının tercih edilmesi olurken eskalasyon endeksli maliyet hesaplama yöntemi firmalarımızın %38’i tarafından tercih edilmektedir.

Değerlendirme

Rakamlar gösteriyor ki Türkiye deki mütahitlerin yaptıkları inşaatlarda en önem verdiği konu maliyetlerdir. Maliyetleri genelde önceki tecrübelerine bakarak öngörmeye çalışmaktadırlar. Tahahhütte ciddi bir ceza şartı yoksa, sürelerede pek riayet etmemektedirler.  Projeye finansman oluşturmak diğer önemli başlıktır. Özkaynak yerine kaldıraç kullanarak işi bitirmeye çalışmaktadırlar.

Burdan çıkarılacak dersler ise

Mimari donanımlara ihtiyaç inşaatın yarı ömründen sonra başlar.

Maliyetlerini, vadeli alım ile olabildiğince tedarikçilere ve bankalara yıkma eğilimindedirler.

Finansal kaldıracı yoğun kullandıklarından ekonomik dalgalanmalara oldukça duyarlıdırlar.

Maliyetlere oldukça fazla duyarlı olduklarından fiyat odaklıdırlar.

 

projefiyat.com

Etiketler: İnşaat Firmalarında Süreler ve Maliyetler Nasıl Belirlenir
Kasım 01, 2019
Listeye dön